boxingfun   boksles   boksen


AV PRIVACYVERKLARING

Deze verklaring legt uit in hoeverre BoxingFun gegevens verzamelt van cliënten en hoe deze gegevens worden gebruikt en beschermd.
Heeft u eventuele vragen en/of opmerkingen hierover dan kunt u contact opnemen via info@boxingfun.nl


Doel
BoxingFun verwerkt uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van boksles en de daaruit voortvloeiende relaties.
Uw gegevens bewaren wij niet langer dan nodig is. BoxingFun verzamelt en gebruikt geen informatie en persoonlijke gegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring.
BoxingFun verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Persoonsgegevens
BoxingFun verwerkt alleen persoonsgegevens die door u zelf zijn verstrekt.
Deze gegevens zijn nodig om uw identiteit te kunnen vast te stellen en om bijvoorbeeld communicatie te hebben omtrent de boksles. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, emailadressen en postcodes met huisnummers. Deze gegevens zoals uw emailadres kunnen gebruikt worden om contact met u te kunnen opnemen over kwestie aangaande de boksles.

Website
Persoonsgegevens die via de website worden verzameld, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. De verwerking van deze gegevens gebeurt in overeenstemming van de Algemene verordening Gegevensbescherming. BoxingFun respecteert uw privacy en zal daarom ook alles eraan doen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die u ons verschaft, vertrouwelijk worden behandeld.

Beveiliging
BoxingFun neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan.<br> Bij een beveiligingslek melden wij deze lek bij de daarvoor bestemde autoriteiten, zoals wettelijk verplicht. .

Aanvaarding
Met het gebruik van de website en het gebruik van de diensten die BoxingFun aanbiedt, stemt u in met de privacyverklaring.

De privacy-rechten van de Algemene verordening Gegevensbescherming:

Het recht op dataportabiliteit --> het recht om persoonsgegevens over te dragen.
Het recht op vergetelheid --> het recht om ‘vergeten’ te worden.
Het recht op inzage --> het recht van mensen om de persoonsgegevens die Boxing Fun van u verwerken, in te zien.
Het recht op rectificatie en aanvulling --> de persoonsgegevens die verwerkt worden kunnen door u op ieder moment gewijzigd worden.
Het recht op beperking van de verwerking --> het recht om minder persoonlijke gegevens te laten verwerken.
Het recht met betrekking tot de geautomatiseerde besluitvorming en profilering --> het recht op een menselijke blik bij besluiten in de zin van de AVG.
Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
Het recht op duidelijkheid.


BoxingFun behoudt voor zich het recht om deze privacyverklaring te wijzigen.
April 2018

terug naar BoxingFun

"*gewoon simpelweg een leuk, actief en sportieve bokstraining*